top of page

ועדת חסד

ועדת חסד של בית הכנסת עוזרת במגוון תחומים, בכל שאלה ובקשה מוזמנים לפנות במספרים הבאים:

זוהר 052-250-1085

ביקור חולים

מארגנים ביקור חולים לחולי הקהילה

בישול

עוזרים למשפחות הזקוקות לעזרה 

עזרה במניין

אבלים הצריכים עזרה במניין בבית

פרסום של "מועדון החיים הטובים"
bottom of page